ట్యాగ్ : Quick Facts For Prelims

కేంద్ర ప్రభుత్వం పథకాలు
స్వదేశ్ దర్శన్ పథకం

స్వదేశ్ దర్శన్ పథకం

స్వదేశ్ దర్శన్ పథకం అనేది పర్యాటక సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం భారత ప్రభుత్వ పర్యాటక మంత్రిత్వ...

కేంద్ర ప్రభుత్వం పథకాలు
సమర్థ్ పథకం

సమర్థ్ పథకం

జౌళి మంత్రిత్వ శాఖ, టెక్స్‌టైల్స్ సెక్టార్‌లో (SCBTS) కెపాసిటీ బిల్డింగ్ కోసం ఒక...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here