ట్యాగ్ : India

కేంద్ర ప్రభుత్వం పథకాలు
Startup India Seed Fund Scheme (SISFS)

Startup India Seed Fund Scheme (SISFS)

To build a startup conducive ecosystem the Government of India launched a Startup...

కేంద్ర ప్రభుత్వం పథకాలు
లోతైన సముద్ర మిషన్

లోతైన సముద్ర మిషన్

లోతైన సముద్ర అన్వేషణ కోసం ఒక పరిశోధనా నౌకను భారతీయ షిప్‌యార్డ్‌లో నిర్మించబడుతుంది,...

కేంద్ర ప్రభుత్వం పథకాలు
అందరికీ హౌసింగ్ స్కీమ్ అంటే ఏమిటి

అందరికీ హౌసింగ్ స్కీమ్ అంటే ఏమిటి

ఇందిరా ఆవాస్ యోజన లేదా IAY భారతీయుల కోసం మొదటి కేంద్రీకృత గృహ పథకాలలో ఒకటి. దీనిని...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here