ట్యాగ్ : GS Paper - 3

కేంద్ర ప్రభుత్వం పథకాలు
ఫేమ్ ఇండియా స్కీమ్ ఫేజ్ II

ఫేమ్ ఇండియా స్కీమ్ ఫేజ్ II

ప్రభుత్వం ఫేజ్-II ఫేమ్ స్కీమ్‌ని రూ. 1 ఏప్రిల్ 2019 నుండి ప్రారంభమయ్యే 3 సంవత్సరాల...

కేంద్ర ప్రభుత్వం పథకాలు
ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రాసెసింగ్ డెవలప్‌మెంట్ స్కీమ్ (IPDS)

ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రాసెసింగ్ డెవలప్‌మెంట్ స్కీమ్ (IPDS)

టెక్స్‌టైల్ ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమ ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఇంటిగ్రేటెడ్...

కేంద్ర ప్రభుత్వం పథకాలు
NCDC యొక్క సహకార్ ప్రజ్ఞా - సహకార రంగం అభివృద్ధికి చొరవ

NCDC యొక్క సహకార్ ప్రజ్ఞా - సహకార రంగం అభివృద్ధికి చొరవ

సహకార ప్రజ్ఞా చొరవ ప్రధానంగా భారతదేశంలోని గ్రామీణ జనాభాకు జ్ఞానం మరియు నైపుణ్యాలను...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here