குறிச்சொல்: India

மத்திய அரசு திட்டங்கள்
Startup India Seed Fund Scheme (SISFS)

Startup India Seed Fund Scheme (SISFS)

To build a startup conducive ecosystem the Government of India launched a Startup...

மத்திய அரசு திட்டங்கள்
ஆழ்கடல் பணி

ஆழ்கடல் பணி

ஆழ்கடல் ஆய்வுக்கான ஆராய்ச்சிக் கப்பல் இந்திய கப்பல் கட்டும் தளத்தில் கட்டப்படும்,...

மத்திய அரசு திட்டங்கள்
அனைவருக்கும் வீடு திட்டம் என்றால் என்ன

அனைவருக்கும் வீடு திட்டம் என்றால் என்ன

இந்திரா ஆவாஸ் யோஜனா அல்லது IAY என்பது இந்தியர்களுக்கான முதல் மையப்படுத்தப்பட்ட வீட்டுத்...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here