குறிச்சொல்: GS Paper - 3

மத்திய அரசு திட்டங்கள்
புகழ் இந்தியா திட்டம் இரண்டாம் கட்டம்

புகழ் இந்தியா திட்டம் இரண்டாம் கட்டம்

FAME திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டத்திற்கு அரசாங்கம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ஏப்ரல் 1,...

மத்திய அரசு திட்டங்கள்
ஒருங்கிணைந்த செயலாக்க மேம்பாட்டுத் திட்டம் (IPDS)

ஒருங்கிணைந்த செயலாக்க மேம்பாட்டுத் திட்டம் (IPDS)

ஜவுளி பதப்படுத்தும் தொழில் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளை தீர்க்க ஒருங்கிணைந்த செயலாக்க...

மத்திய அரசு திட்டங்கள்
என்சிடிசியின் சககர் பிரக்யா - கூட்டுறவுத் துறையின் வளர்ச்சிக்கான முயற்சி

என்சிடிசியின் சககர் பிரக்யா - கூட்டுறவுத் துறையின் வளர்ச்சிக்கான...

இந்தியாவின் கிராமப்புற மக்களுக்கு அறிவு மற்றும் திறன்களை வழங்குவதன் மூலம் நமது நாட்டின்...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here