குறிச்சொல்: Growth & Development

மத்திய அரசு திட்டங்கள்
ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட பொருட்களின் மீதான வரிகள் மற்றும் வரிகளை நீக்குதல் (RoDTEP) திட்டம்

ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட பொருட்களின் மீதான வரிகள் மற்றும் வரிகளை...

இந்தத் திட்டம் தயாரிப்புகளின் ஏற்றுமதிக்கு பொருந்தும் ஆனால் சேவைகளுக்குப் பொருந்தாது....

மத்திய அரசு திட்டங்கள்
FME - மைக்ரோ உணவு பதப்படுத்தும் நிறுவனங்களின் திட்டத்தை முறைப்படுத்துதல்

FME - மைக்ரோ உணவு பதப்படுத்தும் நிறுவனங்களின் திட்டத்தை...

PM FME திட்டம் என்பது, நாட்டில் உள்ள அமைப்புசாரா நுண்ணிய உணவுப் பதப்படுத்தும் பிரிவுகளுக்கு...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here