குறிச்சொல்: GOVERNMENT SCHEMES

மத்திய அரசு திட்டங்கள்
பிரதான் மந்திரி ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜனா

பிரதான் மந்திரி ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜனா

பிரதான் மந்திரி ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜ்னா என்பது ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டமாகும், இது...

மத்திய அரசு திட்டங்கள்
உதய் திட்டம்

உதய் திட்டம்

UDAY திட்டம் பல்வேறு தொழில்நுட்ப மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மூலம் டிஸ்காம்களின் செயல்பாட்டுத்...

மத்திய அரசு திட்டங்கள்
தேசிய திறன் மேம்பாட்டு பணி

தேசிய திறன் மேம்பாட்டு பணி

இது நாட்டிற்குள் திறமைகளை வளர்ப்பதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதையும், வளர்ச்சியடையாத...

மத்திய அரசு திட்டங்கள்
பிரதான் மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மான் தன்

பிரதான் மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மான் தன்

பிரதான் மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மந்தன் என்பது அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களின் முதியோர் பாதுகாப்பு...

மத்திய அரசு திட்டங்கள்
பிரதான் மந்திரி கிசான் மான்-தன் யோஜனா (PM-KMY)

பிரதான் மந்திரி கிசான் மான்-தன் யோஜனா (PM-KMY)

பிரதான் மந்திரி கிசான் மந்தன் யோஜனா என்பது சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளின் முதியோர்...

மத்திய அரசு திட்டங்கள்
PM ஸ்வாநிதி

PM ஸ்வாநிதி

வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகார அமைச்சகம், தெருவோர வியாபாரிகளை மேம்படுத்துவதற்காக...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here