குறிச்சொல்: Government Policies & Interventions

மத்திய அரசு திட்டங்கள்
தனித்துவமான நிலப் பார்சல் அடையாள எண் (ULPIN) திட்டம்

தனித்துவமான நிலப் பார்சல் அடையாள எண் (ULPIN) திட்டம்

தனித்துவமான நிலப் பார்சல் அடையாள எண் அல்லது ULPIN என்பது ஒவ்வொரு பிளாட்டுக்கும்...

மத்திய அரசு திட்டங்கள்
அம்ருத் திட்டம்

அம்ருத் திட்டம்

இந்திய அரசு, புத்துணர்ச்சி மற்றும் நகர்ப்புற மாற்றத்திற்கான அடல் இயக்கத்தை (AMRUT)...

மத்திய அரசு திட்டங்கள்
புகழ் இந்தியா திட்டம் இரண்டாம் கட்டம்

புகழ் இந்தியா திட்டம் இரண்டாம் கட்டம்

FAME திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டத்திற்கு அரசாங்கம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ஏப்ரல் 1,...

மத்திய அரசு திட்டங்கள்
என்சிடிசியின் சககர் பிரக்யா - கூட்டுறவுத் துறையின் வளர்ச்சிக்கான முயற்சி

என்சிடிசியின் சககர் பிரக்யா - கூட்டுறவுத் துறையின் வளர்ச்சிக்கான...

இந்தியாவின் கிராமப்புற மக்களுக்கு அறிவு மற்றும் திறன்களை வழங்குவதன் மூலம் நமது நாட்டின்...

மத்திய அரசு திட்டங்கள்
கபிலா கலாம் நிகழ்ச்சி

கபிலா கலாம் நிகழ்ச்சி

கபிலா என்பது ஐபி (அறிவுசார் சொத்து) எழுத்தறிவு மற்றும் விழிப்புணர்வுக்கான கலாம்...

மத்திய அரசு திட்டங்கள்
FME - மைக்ரோ உணவு பதப்படுத்தும் நிறுவனங்களின் திட்டத்தை முறைப்படுத்துதல்

FME - மைக்ரோ உணவு பதப்படுத்தும் நிறுவனங்களின் திட்டத்தை...

PM FME திட்டம் என்பது, நாட்டில் உள்ள அமைப்புசாரா நுண்ணிய உணவுப் பதப்படுத்தும் பிரிவுகளுக்கு...

மத்திய அரசு திட்டங்கள்
சமர்த் திட்டம்

சமர்த் திட்டம்

ஜவுளித்துறை அமைச்சகமானது, ஜவுளித் துறையில் (SCBTS) திறன் மேம்பாட்டுக்கான முதன்மைத்...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here