குறிச்சொல்: Environmental Pollution & Degradation

மத்திய அரசு திட்டங்கள்
கங்கையை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான தேசிய பணி

கங்கையை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான தேசிய பணி

சமீபத்திய தொழில்நுட்பத்துடன் கங்கை நதியின் ஒரு பகுதிக்கு உயர் தெளிவுத்திறன் கொண்ட...

மத்திய அரசு திட்டங்கள்
புகழ் இந்தியா திட்டம் இரண்டாம் கட்டம்

புகழ் இந்தியா திட்டம் இரண்டாம் கட்டம்

FAME திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டத்திற்கு அரசாங்கம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ஏப்ரல் 1,...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here