குறிச்சொல்: Coronavirus

பிஎம் யோஜனா
PM CARES Fund - பிரதம மந்திரியின் குடிமக்கள் உதவி மற்றும் அவசரகால சூழ்நிலை நிதியில் நிவாரணம்

PM CARES Fund - பிரதம மந்திரியின் குடிமக்கள் உதவி மற்றும்...

PM CARES என்பது இந்தியாவில் COVID-19 தொற்றுநோய் போன்ற பயங்கரமான தற்செயல்களை எதிர்த்துப்...

பிஎம் யோஜனா
ஆத்மநிர்பர் பாரத் அபியான் - கோவிட்-19

ஆத்மநிர்பர் பாரத் அபியான் - கோவிட்-19

பிரதமர் மோடி அறிவித்துள்ள ரூ. ஆத்மநிர்பார் பாரத் அபியான் திட்டத்தின் கீழ் 20 லட்சம்...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here