குஜராத்

நிராமய் குஜராத் யோஜனா2023

நிராமய் குஜராத் யோஜனா2023

தகுதி, ஆன்லைன் விண்ணப்பம், ஆவணங்கள், தொற்று அல்லாத நோய்களுக்கு எதிரான தடுப்பு, அ...

கிஷன் பரிவஹன் யோஜனா 2023

கிஷன் பரிவஹன் யோஜனா 2023

ஆன்லைன் விண்ணப்ப படிவம், தகுதி, தொகை, விவசாயிகள் பட்டியல்

குஜராத் முக்யமந்திரி மகிளா கல்யாண் திட்டம் 2023

குஜராத் முக்யமந்திரி மகிளா கல்யாண் திட்டம் 2023

விண்ணப்பப் படிவம், எப்படி விண்ணப்பிப்பது (ஆன்லைன்/ஆஃப்லைன்), தகுதிக்கான அளவுகோல்...

குஜராத் தூத் சஞ்சீவனி யோஜனா 2021

குஜராத் தூத் சஞ்சீவனி யோஜனா 2021

ஃபெஸ், கட்டணமில்லா உதவி எண், எப்படி விண்ணப்பிப்பது, கடைசி தேதி, அதிகாரப்பூர்வ இண...

முதல்வர் மாத்ருசக்தி யோஜனா 2022

முதல்வர் மாத்ருசக்தி யோஜனா 2022

பயனாளிகள், பதிவு படிவம், எப்படி விண்ணப்பிப்பது, தகுதி, ஆவணங்கள், பலன்கள், பட்டிய...

மானவ் கல்யாண் யோஜனா குஜராத் 2023

மானவ் கல்யாண் யோஜனா குஜராத் 2023

ஆன்லைன் படிவம், விண்ணப்ப நிலை, பதிவு, பட்டியல், தகுதி, ரோஜ்கர், ஆவணங்கள், அதிகார...

முக்யமந்திரி பாக் சங்க்ரா யோஜனா குஜராத் 2023

முக்யமந்திரி பாக் சங்க்ரா யோஜனா குஜராத் 2023

குஜராத்தில் முக்யமந்திரி பாக் சங்க்ரா யோஜனா 2021 – விவசாயிகளுக்கான குடோன் சஹே மா...

ஆத்மநிர்பர் குஜராத் திட்டம் 2023

ஆத்மநிர்பர் குஜராத் திட்டம் 2023

ஆத்மநிர்பார் குஜராத் திட்டங்கள் 2022 (பலன்கள், பயனாளிகள், விண்ணப்பப் படிவம், பதி...

எஸ்எஸ்ஏ குஜராத் ஆன்லைன் ஹஜ்ரி: டிசே உள்நுழைவு & வருகை போர்ட்டல், ssagujarat.org

எஸ்எஸ்ஏ குஜராத் ஆன்லைன் ஹஜ்ரி: டிசே உள்நுழைவு & வருகை ப...

SSA குஜராத் ஆன்லைன் வருகை என்ற தலைப்பில் இந்த கட்டுரையில் SSA குஜராத் ஆன்லைன் இர...

முக்யமந்திரி மகிளா உத்கர்ஷ் யோஜனா 2022: ஆன்லைன் பதிவு மற்றும் விண்ணப்பம்

முக்யமந்திரி மகிளா உத்கர்ஷ் யோஜனா 2022: ஆன்லைன் பதிவு ம...

அனைத்து பெண்களுக்காகவும், முக்யமந்திரி மகிளா உத்கர்ஷ் யோஜனா தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

குஜராத் வித்வா சஹய் யோஜனா 2022: தகுதி, பதிவு மற்றும் நிலை

குஜராத் வித்வா சஹய் யோஜனா 2022: தகுதி, பதிவு மற்றும் நிலை

நம் நாட்டின் விதவைகள் சில சமயங்களில் தங்கள் குடும்பத்தை ஆதரிக்க முடியாத நபர்கள் ...

குஜராத் ரேஷன் கார்டு பட்டியல் 2022: பயனாளியின் பெயரால் APL BPL பட்டியல்

குஜராத் ரேஷன் கார்டு பட்டியல் 2022: பயனாளியின் பெயரால் ...

2021 ஆம் ஆண்டில் ரேஷன் கார்டுக்கான பயனாளிகளின் பெயர் பட்டியலைச் சரிபார்க்க உங்கள...

குஜராத் வஹ்லி திக்ரி யோஜனா 2022: வழிமுறைகள் மற்றும் பதிவு படிவம்

குஜராத் வஹ்லி திக்ரி யோஜனா 2022: வழிமுறைகள் மற்றும் பதி...

இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பெண் குழந்தைகளுக்கு அரசு நிதியுதவி அளிக்கும். இந்த உதவி...

RTE குஜராத் சேர்க்கை 2022: விண்ணப்பம், தகுதி மற்றும் காலக்கெடு

RTE குஜராத் சேர்க்கை 2022: விண்ணப்பம், தகுதி மற்றும் கா...

குஜராத் மாநில அரசு (கல்வித் துறை) கல்வி உரிமை (ஆர்டிஇ) திட்டத்திற்கான விண்ணப்பங்...

CMSS உதவித்தொகை 2022: எப்படி விண்ணப்பிப்பது, தகுதி மற்றும் உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலை

CMSS உதவித்தொகை 2022: எப்படி விண்ணப்பிப்பது, தகுதி மற்ற...

நிதி நெருக்கடியால் பல மாணவர்கள் படிப்பைத் தொடர முடியாமல் தவிக்கின்றனர்.

குஜராத் டிஜிட்டல் சேவா சேது யோஜனா 2022க்கான கட்டம் 1 ஆன்லைன் பதிவு மற்றும் உள்நுழைவு

குஜராத் டிஜிட்டல் சேவா சேது யோஜனா 2022க்கான கட்டம் 1 ஆன...

2022 ஆம் ஆண்டிற்கான குஜராத் டிஜிட்டல் சேவா சேது யோஜனாவின் பல அம்சங்களை இப்போது ஆ...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here