टॅग करा: GS Paper - 3

केंद्र सरकार योजना
फेम इंडिया स्कीम फेज II

फेम इंडिया स्कीम फेज II

सरकारने FAME योजनेचा टप्पा-II मंजूर केला आहे ज्यासाठी रु. 1 एप्रिल 2019 पासून 3...

केंद्र सरकार योजना
एकात्मिक प्रक्रिया विकास योजना (IPDS)

एकात्मिक प्रक्रिया विकास योजना (IPDS)

एकात्मिक प्रक्रिया विकास योजना (IPDS) कापड प्रक्रिया उद्योगाला भेडसावणाऱ्या समस्या...

केंद्र सरकार योजना
NCDC ची सहकार प्रज्ञा - सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी पुढाकार

NCDC ची सहकार प्रज्ञा - सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी पुढाकार

सहकार प्रज्ञा उपक्रमाचा मुख्य उद्देश भारतातील ग्रामीण जनतेला ज्ञान आणि कौशल्ये देऊन...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here