ટેગ: GOVERNMENT SCHEMES

કેન્દ્ર સરકાર યોજનાઓ
પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના

પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના

પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના એ જીવન વીમા યોજના છે જે રૂ.330/વર્ષના દરે રૂ.2...

કેન્દ્ર સરકાર યોજનાઓ
ઉદય યોજના

ઉદય યોજના

UDAY યોજનાનો હેતુ વિવિધ તકનીકી અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર દ્વારા ડિસ્કોમની કાર્યકારી કાર્યક્ષમતાના...

કેન્દ્ર સરકાર યોજનાઓ
National Skill Development Mission

National Skill Development Mission

તેનો હેતુ દેશની અંદર પ્રતિભાના વિકાસ માટે તકો ઊભી કરવાનો અને અવિકસિત ક્ષેત્રો માટે...

કેન્દ્ર સરકાર યોજનાઓ
પ્રધાન મંત્રી શ્રમ યોગી માન ધન

પ્રધાન મંત્રી શ્રમ યોગી માન ધન

પ્રધાનમંત્રી શ્રમ યોગી માનધન એ અસંગઠિત કામદારોની વૃદ્ધાવસ્થાના રક્ષણ અને સામાજિક...

કેન્દ્ર સરકાર યોજનાઓ
પ્રધાનમંત્રી કિસાન માન-ધન યોજના (PM-KMY)

પ્રધાનમંત્રી કિસાન માન-ધન યોજના (PM-KMY)

પ્રધાનમંત્રી કિસાન માનધન યોજના એ એક સરકારી યોજના છે જેનો હેતુ નાના અને સીમાંત ખેડૂતોના...

કેન્દ્ર સરકાર યોજનાઓ
પીએમ સ્વનિધિ

પીએમ સ્વનિધિ

આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલયે શેરી વિક્રેતાઓને સશક્ત કરવા PM સ્ટ્રીટ વેન્ડરની...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here