ટેગ: Government Policies & Interventions

કેન્દ્ર સરકાર યોજનાઓ
યુનિક લેન્ડ પાર્સલ આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર (ULPIN) સ્કીમ

યુનિક લેન્ડ પાર્સલ આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર (ULPIN) સ્કીમ

યુનિક લેન્ડ પાર્સલ આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર અથવા ULPIN એ એક અનન્ય 14-અંકનો પ્રમાણીકરણ...

કેન્દ્ર સરકાર યોજનાઓ
AMRUT યોજના

AMRUT યોજના

ભારત સરકારે શહેરી વિકાસ માટે કેન્દ્રીય પ્રાયોજિત યોજના તરીકે અટલ મિશન ફોર રિજુવેનેશન...

કેન્દ્ર સરકાર યોજનાઓ
ફેમ ઈન્ડિયા સ્કીમ તબક્કો II

ફેમ ઈન્ડિયા સ્કીમ તબક્કો II

સરકારે રૂ.ના ખર્ચ સાથે ફેમ સ્કીમના બીજા તબક્કાને મંજૂરી આપી છે. 1લી એપ્રિલ 2019...

કેન્દ્ર સરકાર યોજનાઓ
NCDCની સહકાર પ્રજ્ઞા - સહકારી ક્ષેત્રના વિકાસ માટેની પહેલ

NCDCની સહકાર પ્રજ્ઞા - સહકારી ક્ષેત્રના વિકાસ માટેની પહેલ

સહકાર પ્રજ્ઞા પહેલ મુખ્યત્વે ભારતની ગ્રામીણ વસ્તીને જ્ઞાન અને કૌશલ્યો આપીને આપણા...

કેન્દ્ર સરકાર યોજનાઓ
કપિલા કલામ કાર્યક્રમ

કપિલા કલામ કાર્યક્રમ

કપિલા એ આઈપી (બૌદ્ધિક સંપદા) સાક્ષરતા અને જાગૃતિ માટે કલામ પ્રોગ્રામનું ટૂંકું નામ...

કેન્દ્ર સરકાર યોજનાઓ
FME - માઇક્રો ફૂડ પ્રોસેસિંગ એન્ટરપ્રાઇઝીસ યોજનાનું ઔપચારિકરણ

FME - માઇક્રો ફૂડ પ્રોસેસિંગ એન્ટરપ્રાઇઝીસ યોજનાનું ઔપચારિકરણ

PM FME યોજના એ દેશમાં અસંગઠિત માઇક્રો ફૂડ પ્રોસેસિંગ એકમોને ટેકો આપવા માટે INR 10,000...

કેન્દ્ર સરકાર યોજનાઓ
સમર્થ યોજના

સમર્થ યોજના

ટેક્સટાઇલ મંત્રાલય ટેક્ષટાઇલ સેક્ટર (SCBTS) માં ક્ષમતા નિર્માણ માટેની મુખ્ય યોજના,...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here