ઓડિશા

કાલિયા યોજના સૂચિ 2022: kalia.co.in પર પ્રથમ, બીજી અને ત્રીજી સૂચિ ડાઉનલોડ કરો

કાલિયા યોજના સૂચિ 2022: kalia.co.in પર પ્રથમ, બીજી અને...

અધિકૃત ઓનલાઈન સાઈટ કાલિયાપોર્ટલ એ ઓડિશા રાજ્યના ખેડૂતો માટે જવા માટેનું સ્થળ છે...

2022ની ચૂંટણી માટે ફોટો સાથે CEO ઓડિશા મતદાર યાદી ડાઉનલોડ કરો.

2022ની ચૂંટણી માટે ફોટો સાથે CEO ઓડિશા મતદાર યાદી ડાઉનલોડ...

ચૂંટણી પંચ દ્વારા 2022ની ઓડિશા મતદાર યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. ઓડિશા મતદાર આઈડી...

ઓડિશા રેશન કાર્ડ સૂચિ 2022: ગામ દ્વારા નામ અને સ્થિતિ શોધો

ઓડિશા રેશન કાર્ડ સૂચિ 2022: ગામ દ્વારા નામ અને સ્થિતિ શોધો

અમે આજના આ લેખમાં તમારી સાથે 2020 ઓડિશા રેશન કાર્ડની દરેક મહત્વપૂર્ણ વિગતો પર જઈશું.

ફૂડ ઓડિશા ટોકન લિસ્ટ 2022-23 માટે દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો! ખેડૂત નવી યાદી, PDF p-m યોજના ડાઉનલોડ કરો

ફૂડ ઓડિશા ટોકન લિસ્ટ 2022-23 માટે દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો!...

ઓડિશાની રાજ્ય સરકારે રવિ અને ખરીફ પાકની ખરીદીની તૈયારી માટે ઘણા પ્રયત્નો કર્યા છે.

ઓડિશા આંતર જાતિ લગ્ન યોજના 2022 માટે sumangal.odisha.gov.in પર ઑનલાઇન અરજી કરો.

ઓડિશા આંતર જાતિ લગ્ન યોજના 2022 માટે sumangal.odisha.gov.in...

સુમંગલ પોર્ટલને ઍક્સેસ કરીને, રાજ્યના રસ ધરાવતા રહેવાસીઓ ઓડિશા ઇન્ટરકાસ્ટ મેરેજ...

ઓડિશા લેબર કાર્ડ સૂચિ 2022: ગામ અને જિલ્લા દ્વારા લાભાર્થીની સ્થિતિ

ઓડિશા લેબર કાર્ડ સૂચિ 2022: ગામ અને જિલ્લા દ્વારા લાભાર્થીની...

તમે સૂચિની સમીક્ષા કરવા ઉપરાંત તમારા લેબર કાર્ડની વિગતોને ઓનલાઈન ઍક્સેસ કરી શકો...

ઓનલાઈન અરજી | અરજીની સ્થિતિ | ઓક્સિજન કોન્સેન્ટ્રેટર સપ્લાય સ્કીમ 2021

ઓનલાઈન અરજી | અરજીની સ્થિતિ | ઓક્સિજન કોન્સેન્ટ્રેટર સપ્લાય...

જીવન ટકાવી રાખનાર ગેસ એ ઓક્સિજન છે અને કોવિડ-19 રોગચાળા દરમિયાન ઓક્સિજનની જરૂરિયાત...

માલતી દેવી પ્રાક વિદ્યાલય પરિધાન યોજના: મફત ગણવેશ નોંધણી

માલતી દેવી પ્રાક વિદ્યાલય પરિધાન યોજના: મફત ગણવેશ નોંધણી

ઓડિશા સરકાર માલતી દેવી પ્રાક વિદ્યાલય પરિધાન યોજના શરૂ કરશે

ઓડિશા શહેરી વેતન રોજગાર યોજના

ઓડિશા શહેરી વેતન રોજગાર યોજના

રાજ્ય સરકારે ઓડિશા શહેરી વેતન રોજગાર યોજના 2022 શરૂ કરી છે

આહાર યોજના ઓડિશા ઓડિશા આહાર પીડીએસ

આહાર યોજના ઓડિશા ઓડિશા આહાર પીડીએસ

ઓડિશાના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી નવીન પટનાયકે 14મી એપ્રિલ 2016ના રોજ રાજ્યના ગરીબ...

માધ્યમિક / ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓડિશા કારકિર્દી પોર્ટલ

માધ્યમિક / ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓડિશા કારકિર્દી...

રાજ્ય સરકાર દ્વારા માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિદ્યાર્થીઓ માટે odishacareerportal.com...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here