ઝારખંડ

ઝારખંડમાં જાતિ પ્રમાણપત્ર: ઓનલાઈન નોંધણી, SC/ST/OBC ફોર્મ

ઝારખંડમાં જાતિ પ્રમાણપત્ર: ઓનલાઈન નોંધણી, SC/ST/OBC ફોર્મ

રાજ્ય સરકારે જાતિ પ્રમાણપત્રો માટે ઑનલાઇન એપ્લિકેશન ગેટવે શરૂ કર્યું છે. ઝારખંડના...

ઇ-કલ્યાણ ઝારખંડ માટે શિષ્યવૃત્તિ: ઓનલાઇન અરજી કરો, 2022 સુધીમાં તમારી સ્થિતિ તપાસો

ઇ-કલ્યાણ ઝારખંડ માટે શિષ્યવૃત્તિ: ઓનલાઇન અરજી કરો, 2022...

ઝારખંડના અનુસૂચિત જનજાતિ, અનુસૂચિત જાતિ, લઘુમતી અને પછાત વર્ગ કલ્યાણ વિભાગની સરકાર...

ઝારખંડમાં મફત મોબાઈલ ટેબ્લેટ પ્રોગ્રામ: ઓનલાઈન અરજી, પાત્રતા અને લાભો

ઝારખંડમાં મફત મોબાઈલ ટેબ્લેટ પ્રોગ્રામ: ઓનલાઈન અરજી, પાત્રતા...

ઝારખંડ રાજ્ય સરકારે આ કાર્યક્રમ રજૂ કર્યો. સરકાર આ પ્રોગ્રામ હેઠળ 21,000 વિદ્યાર્થીઓને...

ઝારખંડ બેરોજગારી ભટ્ટા 2022 માટે નોંધણી ઓનલાઈન થઈ શકે છે. બેરોજગારી ભટ્ટ

ઝારખંડ બેરોજગારી ભટ્ટા 2022 માટે નોંધણી ઓનલાઈન થઈ શકે છે....

ઝારખંડ બેરોજગારી ભથ્થું કાર્યક્રમ હેઠળ, રાજ્ય સરકાર તેના રહેવાસીઓને લાભ આપશે.

2022 માં ઝારખંડ ગુરુજી માટે ક્રેડિટ કાર્ડ પ્રોગ્રામ: ઓનલાઈન અરજી અને લાભો

2022 માં ઝારખંડ ગુરુજી માટે ક્રેડિટ કાર્ડ પ્રોગ્રામ: ઓનલાઈન...

ઝારખંડ સરકારે જણાવ્યું છે કે રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાન હેમંત સોરેન રાજ્યના તેજસ્વી યુવાનોને...

ઝારખંડ મુખ્યમંત્રી સારથી યોજના 2022, અરજી પત્રક અને પાત્રતા માટે ઓનલાઈન સબમિશન

ઝારખંડ મુખ્યમંત્રી સારથી યોજના 2022, અરજી પત્રક અને પાત્રતા...

તેમની નબળી નાણાકીય પરિસ્થિતિને લીધે, ઘણા દેશના રહેવાસીઓ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષણો માટે...

જૂની પેન્શન યોજના અરજી અને ઝારખંડ જૂની પેન્શન યોજના 2022 માટે ઓનલાઈન નોંધણી

જૂની પેન્શન યોજના અરજી અને ઝારખંડ જૂની પેન્શન યોજના 2022...

અમારા સ્ત્રોતો અનુસાર, ઝારખંડ ઓલ્ડ પેન્શન સ્કીમ વિશે આપણે જાણીએ છીએ તે દરેક વસ્તુ...

ઝારખંડ પાક રાહત યોજના માટે ઓનલાઈન અરજી, અરજી ફોર્મ

ઝારખંડ પાક રાહત યોજના માટે ઓનલાઈન અરજી, અરજી ફોર્મ

ઝારખંડની રાજ્ય સરકાર આ કાર્યક્રમના ભાગરૂપે ખેડૂતોની લોન માફ કરશે. સરકારે 2000 કરોડ...

ઝારખંડમાં પેટ્રોલ સબસિડી યોજના 2022:

ઝારખંડમાં પેટ્રોલ સબસિડી યોજના 2022:

ઝારખંડ પેટ્રોલ સબસિડી યોજના 2022 માટે ઓનલાઈન અરજી કરો, પાત્રતા, લાભો અને લાભાર્થીની...

ફૂલ ઝાનો આશીર્વાદ યોજના 2022 માટે ઓનલાઈન નોંધણી, પાત્રતા અને લાભાર્થીની યાદી

ફૂલ ઝાનો આશીર્વાદ યોજના 2022 માટે ઓનલાઈન નોંધણી, પાત્રતા...

ઝારખંડ રાજ્યએ તેના રહેવાસીઓની સેવા માટે સંખ્યાબંધ કાર્યક્રમો અમલમાં મૂક્યા છે.

ઝારખંડ સાયબર ક્રાઈમ પ્રિવેન્શન યોજના 2021 એ એક કાર્યક્રમ છે જેનો ઉદ્દેશ્ય ઝારખંડ રાજ્યમાં સાયબર ક્રાઈમને રોકવાનો છે.

ઝારખંડ સાયબર ક્રાઈમ પ્રિવેન્શન યોજના 2021 એ એક કાર્યક્રમ...

ઝારખંડ સરકારે સાયબર ક્રાઈમમાં થયેલા વધારાના પ્રતિભાવરૂપે ઝારખંડ સાયબર ક્રાઈમ પ્રિવેન્શન...

ઝારખંડ મઝદૂર રોજગાર યોજના: 6 લાખ પરપ્રાંતિય મજૂરો માટે ત્રણ નવી યોજનાઓ ઑનલાઇન અરજી કરે છે

ઝારખંડ મઝદૂર રોજગાર યોજના: 6 લાખ પરપ્રાંતિય મજૂરો માટે...

ઝારખંડ મઝદૂર રોજગાર યોજના રાજ્યના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેન દ્વારા સ્થળાંતરિત મજૂરોને...

ઝારખંડ કોરોના સહાયતા એપ

ઝારખંડ કોરોના સહાયતા એપ

ઝારખંડ કોરોના સહાયતા યોજના રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી હેમંત સોરેન જી દ્વારા મજૂરોને...

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here