હરિયાણા

હરિયાણા ચિરાગ યોજના 2022: નોંધણી, લાભો અને હેતુ

હરિયાણા ચિરાગ યોજના 2022: નોંધણી, લાભો અને હેતુ

હરિયાણા સરકારે શરૂ કરેલા કાર્યક્રમને કારણે આ માતાપિતાના બાળકો હવે ખાનગી શાળાઓમાં...

પટ્ટા, હરિયાણામાં બેટરી સંચાલિત સ્પ્રે પંપ સબસિડી કાર્યક્રમઃ ઓનલાઈન અરજી

પટ્ટા, હરિયાણામાં બેટરી સંચાલિત સ્પ્રે પંપ સબસિડી કાર્યક્રમઃ...

હરિયાણામાં, મનોહર લાલ ખટ્ટરના વહીવટીતંત્રે ખેડૂતો માટે સંખ્યાબંધ કાર્યક્રમો શરૂ...

હરિયાણા 2022નું ઈ-ભૂમિ પોર્ટલ | ઓનલાઈન અરજી અને નોંધણી પ્રક્રિયા-

હરિયાણા 2022નું ઈ-ભૂમિ પોર્ટલ | ઓનલાઈન અરજી અને નોંધણી...

રાજ્યમાં જમીનના વેચાણમાં નિખાલસતા વધારવા માટે, હરિયાણા સરકારે ઈ-ભૂમિ પોર્ટલ શરૂ...

હરિયાણા સ્પોર્ટ્સ નર્સરી સ્કીમ 2022 ખેલ નર્સરી યોજના માટે અરજીની માહિતી, પાત્રતાની આવશ્યકતાઓ અને લાભો

હરિયાણા સ્પોર્ટ્સ નર્સરી સ્કીમ 2022 ખેલ નર્સરી યોજના માટે...

હરિયાણા સરકારનો રમતગમત અને યુવા બાબતોનો વિભાગ શાળાના કાર્યક્રમ દ્વારા કાર્યરત ખેલ...

(મને સપોર્ટ કરો) હરિયાણા જન સહાયક એપ લિંક [ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક] જન સહાયક માટેની એપ

(મને સપોર્ટ કરો) હરિયાણા જન સહાયક એપ લિંક [ડાઉનલોડ કરવા...

25 એપ્રિલ, 2020 ના રોજ, હરિયાણાના મુખ્ય પ્રધાન મનોહર લાલ ખટ્ટરે જન સહાયકની જાહેરાત...

2022 હરિયાણા સ્કિલ એમ્પ્લોયમેન્ટ કોર્પોરેશન એપ્લિકેશન માટે ઑનલાઇન પાત્રતા અને અરજીની સ્થિતિ

2022 હરિયાણા સ્કિલ એમ્પ્લોયમેન્ટ કોર્પોરેશન એપ્લિકેશન માટે...

હરિયાણાના મુખ્યમંત્રી મનોહર લાલ ખટ્ટરે હરિયાણા કૌશલ્ય રોજગાર નિગમની સ્થાપના કરી...

2022 માં કિસાન મિત્ર યોજના માટે નોંધણી, કિસાન મિત્ર યોજના માટે હરિયાણા નોંધણી

2022 માં કિસાન મિત્ર યોજના માટે નોંધણી, કિસાન મિત્ર યોજના...

ભારતીય રાજ્યની કિસાન મિત્ર યોજના સૌથી તાજેતરના સમાચાર: ખેડૂતોને આત્મનિર્ભર બનાવવા...

શાદી શગુન યોજના નોંધણી, હરિયાણા કન્યાદાન યોજના: ઓનલાઈન અરજી

શાદી શગુન યોજના નોંધણી, હરિયાણા કન્યાદાન યોજના: ઓનલાઈન...

રાજ્ય સરકાર દ્વારા આર્થિક રીતે વંચિત પરિવારોની દીકરીઓને મદદ કરવા માટે બનાવવામાં...

હરિયાણા વિકલાંગ પેન્શન સ્કીમ 2022 માટે ઓનલાઈન અરજી કરો | એપ્લિકેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો

હરિયાણા વિકલાંગ પેન્શન સ્કીમ 2022 માટે ઓનલાઈન અરજી કરો...

હરિયાણા સરકારનો સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગ દિવ્યાંગ લોકો માટે વિકલાંગતા પેન્શન...

મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના અરજી ફોર્મ, હરિયાણામાં મહિલા સમૃદ્ધિ યોજનાની નોંધણી

મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના અરજી ફોર્મ, હરિયાણામાં મહિલા સમૃદ્ધિ...

હરિયાણા સરકાર આ યોજના દ્વારા અનુસૂચિત જાતિ (SC) શ્રેણીની મહિલાઓને સ્વ-રોજગારની તકો...

હરિયાણા પશુધન વીમા યોજના 2022 ઓનલાઇન અરજી: નોંધણી ફોર્મ, પાત્રતા અને લાભો

હરિયાણા પશુધન વીમા યોજના 2022 ઓનલાઇન અરજી: નોંધણી ફોર્મ,...

ઘણા લોકો માટે પશુપાલન એ આવકનો સ્ત્રોત છે. તે વારંવાર થાય છે.

We use cookies to improve your experience on our site. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here